01.04a- Fan Coil aparati, kanalskog tipa „UTX“

Fan Coil aparati, kanalskog  tipa, namenjeni su za kanalsku ugradnju, za 2-cevni ili 4-cevni sistem. Kanalski fan coil aparati, imaju specijalno kućište, izrađeno od panela, samonoseće konstrukcije, bez rama. Visina kasetnih fan coil aparata je 250 mm, za sve veličine. Najveći eksterni pad pritiska je 100 Pa.

Izmenjivač toplote je tipa Cu/Al, visokoučinski, koji ima levi priključak ali ima mogućnost i promene pozicije priključka.

Imaju ugrađen 3-brzinski centrifugalni ventilator koji ima nizak nivo buke, koji je statički i dinamički uravnotežen. Filter koji se ugrađuje je klase G3, visoko učinski i koji se lako održava pranjem.

Actionclima - Airtrend Ltd

Daljinski upravljači su žičani (ugradnja na zid).

Fan Coil aparati imaju široku paletu prateće opreme.

1. Komercijalni katalog

2. Tehnički katalog

3. Uputstvo za montažu, rukovanje i održavanje

 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI