01.04c Fan Coil aparati, kanalskog tipa „ UTA“

Fan Coil aparati, kanalskog tipa, namenjeni su za kanalsku ugradnju i za 2-cevni ili 4-cevni sistem. Kanalski fan coil aparati, imaju specijalno kućište, izrađeno od panela, samonoseće konstrukcije, bez rama. Visina kasetnih fan coil aparata je od 380 do 600 mm, u zavisnosti od  veličine.

Najveći eksterni pad pritiska je 250 - 300 Pa. Izmenjivač toplote je tipa Cu/Al, visokoučinski, koji ima levi priključak ali ima mogućnost i promene pozicije priključka.

Imaju ugrađen 3-brzinski centrifugalni ventilator koji ima nizak nivo buke, koji je statički i dinamički uravnotežen. Izmenjivač toplote je tipa Cu/Al, visokoučinski. Filter koji se ugrađuje je klase G3, visoko učinski i koji se lako održava pranjem.

Actionclima - Airtrend Ltd

Daljinski upravljači su žičani (ugradnja na zid).

Fan Coil aparati imaju široku paletu prateće opreme.

1. Komercijalni katalog

2. Tehnički katalog

3. Uputstvo za montažu, rukovanje i održavanje

 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI