05. Plafonski kaloriferi („Destraficatori“), tipa „XD“

Plafonski kaloriferi („Destraficatori“), tipa „XD“, su uređaji za povraćaj toplote kod visokih objekata.

Kod fabričkih hala, magacina, tržinih centara, prilikom grejanja, topli vazduh ide naviše i dolazi do „gubljenja“ toplote.

Pomoću plafonskih kalorifera („Destraficatora“), moguće je topli vazduh iz gornjih zona vratiti u donje zone objekta kako bi se ponovo koristio za grejanje prostora.

Tokom letnjeg perioda, takođe se mogu koristiti, kako bi obezbedili prijatniju zonu boravka ljudi.

Actionclima - Airtrend Ltd

1. Komercijalni katalog

2. Tehnički katalog

 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI