02 Ventilacija garaža

Obuhvata:

Publikaciju o ventilaciji garaža sa kataloškom dokumentacijom za ventilatore.
Prezentaciju ventilatora koji se koriste za ventilaciju garaža.
Brošuru Jet ventilatora JTv.
Video prezentaciju JTv ventilatora.
Primer projekta za ventilaciju garaže.
Animaciju rada Flakt Woodsovog sistema za ventilaciju garaže.
Flakt Woodsov Website za garaže.

1. Prezentacija o ventilaciji garaža

2. Ventilacija Garaža - Katalog

3. Jet ventilatori JTv - Brošura

4. Prezentacija JTv ventilatora - Video

5. Prezentacija Ventilatora za Garažu 

6. Example smoke control project 

7. Flash Animacija Garaže 

8. Flakt Woods Car Parks Website 


 

Pretraga

Partneri

FlaktWoods
GebhardtVentilatoren
Toshiba
Hygromatik
Rycroft
Flaktwoods
aircurtain
Ostberg
vortice
AERIAL
Heatex
Crane
Action clima

BANERI