Heatex Štampa

 

UREĐAJI ZA KORIŠĆENJE OTPADNE TOPLOTE U SISTEMIMA ZA VENTILACIJU I KLIMATIZACIJU

- Pločasti izmenjivači toplote za vazduh

- Rotacioni izmenjivači toplote za vazduh

- Preuzmite kompletan katalog u PDF formatu

- Heatex Select (verzija 512.0) - instaliranje programa na vašem kompjuteru