Fan Coil aparati, parapetnog tipa, mogu da budu sa maskom ili bez maske, u horizontalnoj ili vertikalnoj izvedbi, namenjeni za 2-cevni ili 4-cevni sistem.

Imaju ugrađen 3-brzinski centrifugalni ventilator koji ima nizak nivo buke, koji je statički i dinamički uravnotežen i koji ima najveći eksterni pad pritiska od 75 Pa. Izmenjivač toplote je tipa Cu/Al, visokoučinski, koji ima levi priključak ali ima mogućnost i promene pozicije priključka.

Filter koji se ugrađuje je klase G3, visoko učinski i koji se lako održava pranjem.

Action Clima

Daljinski upravljači su žičani i mogu da se ugrađuju u fan coil aparate (vertikalni sa maskom) ili na zid (sve ostale izvedbe).
Fan Coil aparati imaju široku paletu prateće opreme

Fan Coil aparati, parapetni tipa FX,  savremenog su dizajna, tako da se svojim izgledom, uklapaju u različita enterijerska rešenja.

1. Komercijalni katalog

2. Tehnički katalog

3. Uputstvo za montažu, rukovanje i održavanje