Fan Coil aparati , kasetnog tipa, namenjeni su za ugradnju u spušteni plafon, dimenzije su 600 x 600 mm (Evropski standard), i mogu da budu za 2-cevni ili 4-cevni sistem.

Kasetni fan coil aparati, imaju specijalnu masku, izrađenu od ABS plastike, sa mogućnošću istrujavanja na 4 strane.

Imaju ugrađen 3-brzinski centrifugalni ventilator koji ima nizak nivo buke, koji je statički i dinamički uravnotežen. Izmenjivač toplote je tipa Cu/Al, visokoučinski. Fan Coil aparati imaju fabrički ugrađenu pumpu za kondenzat. Filter koji se ugrađuje je klase G3, visoko učinski i koji se lako održava pranjem. Daljinski upravljači mogu biti žičani (ugradnja na zid) ili IC.

Action Clima

Fan Coil aparati imaju široku paletu prateće opreme

Fan Coil aparati, kasetni tipa FCS, su savremenog dizajna, tako da se svojim izgledom, uklapaju u različita enterijerska rešenja.

1. Komercijalni katalog

2. Tehnički katalog

3. Uputstvo za montažu, rukovanje i održavanje