Fan Coil aparati, kanalskog tipa, namenjeni su za kanalsku ugradnju i za 2-cevni ili 4-cevni sistem. Kanalski fan coil aparati, imaju specijalno kućište, izrađenu od panela, samonoseće konstrukcije, bez rama. Visina kasetnih fan coil aparata je 275 mm, za sve veličine.

Najveći eksterni pad pritiska je 150 Pa. Izmenjivač toplote je tipa Cu/Al, visokoučinski, koji ima levi priključak ali ima mogućnost i promene pozicije priključka.

Imaju ugrađen 3-brzinski centrifugalni ventilator koji ima nizak nivo buke, koji je statički i dinamički uravnotežen. Filter koji se ugrađuje je klase G3, visoko učinski i koji se lako održava pranjem.

Action Clima

Daljinski upravljači su žičani (ugradnja na zid).

Fan Coil aparati imaju široku paletu prateće opreme.

1. Komercijalni katalog

2. Tehnički katalog

3. Uputstvo za montažu, rukovanje i održavanje