Obuhvata:

Prezentaciju o ventilaciji garaža sa kataloškom dokumentacijom za jet ventilatore.
Prezentaciju ventilatora koji se koriste za ventilaciju garaža.
Katalog za nove Jet ventilatora tipa JTv.
Video prezentaciju JTv ventilatora.
Primer projekta za ventilaciju garaže.

01. Woods Fire Safety Solutions

02. Prezentacija o ventilaciji garaza

03. Ventilacija garaza katalog

04. JTv Jet ventilatori katalog

05. Inverter Compliance Brochure - EN12101-3 2019

06. Prezentacija JTv ventilatora - Video

07. Prezentacija Ventilatora za Garazu

08. Example smoke control project