Centrifugalni ventilatori se koriste za ugradnju u klima komore kao i za odsisavanje ili ubacivanje vazduha u raznim objektima.

Danas postoji veliki izbor ventilatora različitih karakteristika namenjenih za ugradnju u klima komore, koji zadovoljavaju sve zahteve. Svaki tip ventilatora ima optimalne karakteristike.
GebhardtVentilatoren nudi mogućnost izbora odgovarajućeg ventilatora za svaku primenu.

...svako ko bira ventilatore odgovoran je za racionalno korišćenje energije uz poštovanje prihvatljivog nivoa buke.

- ventilatori sa kaišnim prenosom
- ventilatori sa direktnim pogonom
- ventilatori bez kućišta
- ventilatori sa dvostrukim usisom
- ventilatori sa jednostrukim usisom

Gebhardt

5.1 Publikacija o centrifugalnim ventilatorima

5.2 Katalozi

5.3 Uputstvo za rukovanje

5.4 Uputstvo za održavanje