Plafonski kaloriferi („Destraficatori“), tipa „XD“, su uređaji za povraćaj toplote kod visokih objekata.

Kod fabričkih hala, magacina, tržinih centara, prilikom grejanja, topli vazduh ide naviše i dolazi do „gubljenja“ toplote.

Pomoću plafonskih kalorifera („Destraficatora“), moguće je topli vazduh iz gornjih zona vratiti u donje zone objekta kako bi se ponovo koristio za grejanje prostora.

Tokom letnjeg perioda, takođe se mogu koristiti, kako bi obezbedili prijatniju zonu boravka ljudi.

Action Clima