Parni ovlaživač sa grejačima kao komplet za ugradnju.
 • Higijensko vlaženje parom bez minerala. Produkcija pare od 2 do 27 kg/h
 • Za sve kvalitete vode do 15° nemačke tvrdoće
 • Ponovno upotrebljiv parni cilinder
 • Gotovo bez održavanja kada se koristi potpuno demineralizovana voda
 • Brza proizvodnja pare
 • Odmuljna pumpa
 • Jednostavno održavanje, bez posebnih alata
 • Najveća sigurnost pri radu pomoću koncepta dvostruke sigurnosti
 • Lako servisiranje: adapter za crevo za paru i O-ring set uključeni u isporuku
Opciono:
 • Kontinualno ili 1-stepeno regulisanje
 • SuperFlush sistem za ispiranje