AD 110

Kompaktan AD 110 predviđen za montažu na zid. Pouzdano, tiho i potpuno automatski odvlažuje mala skladišta, arhive, svlačionice, kao i tunele za cevi, pretkomore visokih rezervoara i pumpne stanice. Mali komandni orman je napravljen od nerđajućeg čelika, a uređaj je opremljen integralnim hidrostatima i brojačem radnih sati.

AD 110 radi na principu kondenzacije. Kondenzat se direktno odvodi.

Za više informacija pogledajte tehnički katalog i brošure.

 

AD 520, AD 540, AD 560, AD 580, AD 660 i AD 680

U ove snažne i energetski efikasne uređaje ugrađeni su najnoviji kompresori sa rotacionim klipom i posebna komponenta BlueDry. Na kućište je nanesen sloj zaštitnog praha, pa je izuzetno trajno. Uređaje je lako rasklopiti i servisirati. U zavisnosti od primene, postoje opcioni kompleti pumpi koji se postavljaju bez upotrebe alata. Ovi uređaji su poznati po velikoj količini vazduha koji cirkuliše, pouzdanosti i dugom radnom veku. Imaju ugrađene higrostate, otapanje toplim gasom i brojač radnih sati.

Za više informacija pogledajte tehnički katalog i brošure.

AD 750, AD 750-P i AD 780-P

Ovi moderni uređaji imaju nesalomljivo kućište od valjane plastike otporno na udarce, UV zrake, nezapaljivo je i otporno na mehanička opterećenja.

Pružaju visok učinak odvlaživanja i naročito se lako održavaju.

Opremljeni su higrostatom i brojačem radnih sati, kao i štedljivim kompresorom sa rotacionim klipom.

U AD 750-P i AD 780-P se standardno ugrađuje pumpa za odvođenje kondenzata.

Za više informacija pogledajte tehnički katalog i brošure.

AD 810-P

Sa kapacitetom odvlaživanja od više od 100 litara dnevno, AD 810-P je izuzetno pogodan za velike prostorije i zahtevne uslove odvlaživanja. Dva aksijalna ventilatora obezbeđuju optimalnu cirkulaciju vazudha, a kompresor s rotacionim klipom i BlueDry rade sa maksimalnom energetskom efikasnošću. Otapanje toplim gasom aktivira se po potrebi, pa je AD 810-P pogodan za korišćenje i u uslovima niskih temperatura. Nadalje, da bi se obezbedilo što jednostavnije i fleksibilnije odvođenje velike količine vode, u AD 810-P se standardno ugrađuje pumpa za odvođenje kondenzata.

Za više informacija pogledajte tehnički katalog i brošure.

DH 20 i DH 30

Ovi uređaji tiho i energetski efikasno odvlažuju vazduh i sprečavaju oštećenja izazvana vlagom u životnim prostorima male i srednje veličine. DH 20 i DH 30 su poznati po svom jednostavnom korišćenju, potpuno automatskom radu i ugrađenim hidrostatima, kao i vizuelnom LED prikazu vlažnosti vazduha u prostoriji.

DH 20 i DH 30 rade na principu kondenzacije uz rekuperaciju toplote kojom se štedi energija. Na ovaj način, višak vlage se lagano i eifkasno uklanja, a oslobođena toplota se koristi za zagrevanje prostorije. Kondenzat se sakuplja u rezervoaru ili se odvodi kroz crevo.

Za više informacija pogledajte tehnički katalog i brošure.