WaterLine RO/ROB

Sistemi reverzibilne osmoze

Reverzibilna osmoza kao praktično rešenje za tretiranje vode

Da bi se zaštitili ovlaživači od naslaga kamenca i soli, preporučuje se upotreba demineralizovane vode.

Sa WaterLine RO/ROB, HygroMatik nudi praktično rešenje za snabdevanje ovlaživača – spreman za upotrebu i kompaktne veličine. Provodljivost demineralizovane vode može se podesiti prema zahtevima. Stoga se demineralizovana voda može koristiti za oba tipa parnih ovlaživača: sa elektrodama ili sa grejačem. WaterLine RO/ROB pogodan je za sve HygroMatik sisteme za ovlaživanje vazduha. Tokom procesa reverzibilne osmoze, proces prirodne osmoze se obrće pritiskom. Demineralizovana voda nastala u ovom procesu naziva se permeat. Preostali koncentrat sadrži sve nečistoće dovedene sirove vode.

 • Jednostavna montaža i održavanje postrojenja za reverzibilnu osmozu
 • Zidna montaža štedi prostor
 • Sprečavanje kontra strujanja za zaštitu od kontaminacije vode za piće prema DIN EN 1717
 • Do ukupne tvrdoće od 25° dH (karbonatna tvrdoća od 12° dH, maksimalni dozvoljeni sadržaj soli 750 ppm) nije potrebno postrojenje za omekšavanje vode uzvodno
 • Mala veličina - isporuka uključuje montažnu ploču
 • Jednostavno rukovanje
 • Prikaz radnih i servisnih poruka
 • Idealan za sve HygroMatik sisteme za ovlaživanje
Osnovne komponente
 1. Postrojenje za reverzibilnu osmozu uključuje pumpu visokog pritiska, manometar za pritisak na ulazu, cev od nerđajućeg čelika, presostat za praćenje pritiska ulazne vode (zaštita od suvog rada)
 2. Mikroprocesorski kontroler sa 2 LED diode za prikaz radnih i servisnih poruka
 3. Separator tipa BA sa integrisanim sifonom, regulator pritiska i manometar
 4. Membranski rezervoar pod pritiskom
Samo WaterLine ROB
 • Ventil na obilaznom vodu za potrebe održavanja
 • Mešalica za mešanje permeata sa sirovom vode u cilju povećanja provodljivosti vode, naročito za parne ovlaživače sa elektrodama
Naš servis za 100% zadovoljstvo kupaca
 • Jednostavan način naručivanja
 • Duga dostupnost rezervnih delova
 • HygroMatik distribuira proizvode u više od 45 zemalja
 • Uputstva za upotrebu, podaci za planiranje i projektovanje, kao i informacije o skupovima i radionicama dostupni su na sajtu www.airtrend.rs