Sistemi niskopritisnih mlaznica rade sa demineralizovanom vodom skoro bez ikakvog održavanja. Instalacija je jednostavna. Nizak nivo buke pri radu.

Vlaženje i hlađenje. Adijabatsko

HygroMatik adijabatski LPS sistem niskog pritiska, vlaži vazduh demineralizovanom vodom u sistemima za klimatizaciju i ventilaciju i nudi veoma visoku vlažnost sa posebno malom potrošnjom energije i visokom tačnošću regulisanja.

Raspršivanje vode niskog pritiska čini optimalan način raspršivanja sa minimumom potrošnje energije. Isparavanje fine magle adijabatski hladi vazduh. Kada se hladi odvodni vazduh tokom leta, to može uštedeti do 1/3 rashladnog kapaciteta pri projektovanju hladnjaka.

Suva komora.

Visokoprecizne mlaznice od nerđajućeg čelika proizvode veoma finu maglu koja brzo isparava i apsorbuje se u vazduhu tokom strujanja kroz maglenu komoru. Svojim različitim uglovima prskanja i proizvodnjom kapi optimalne veličine, obezbeđuju se gotovo potpuno suvi zidovi u komori za vlaženje.

Osim toga, Vortex zid sastavljen od posebno razvijenih Vortex modula efikasno meša vazduh i vodenu maglu na veoma kratkom apsorpcionom rastojanju. Brza i efikasna apsorpcija odvija se praktično bez gubitka voda – još jedna ušteda.

Savršeno podesiv i bezbedan.

Zahvaljujući modularnoj konstrukciji, LPS sistem je pogodan za primenu u bilo kom kanalu za vazduh. Visokokvalitetan sistem upravljanja nudi preciznu proporcionalnu regulaciju ovlaživanja. Kontinualno praćenje svih komponenti i funkcije sistema osiguravaju maksimalnu sigurnost rada. Podrazumeva se da su signali za rad i greške integrisani u vaš centralni sistem za nadzor i upravljanje u zgradi.

Sistem mlaznica niskog pritiska

Sistem niskopritisnih mlaznica

Osnovne karakteristike opreme LPS
  • Kapacitet vlaženja od 4 – 110 l
  • Efikasnost do 80%
  • Pumpa koja se podmazuje vodom radi mirno i bezbedno bez ulja i ne zahteva održavanje do 2 godine ili 8.500 sati rada – zavisno od toga šta se prvo dostigne
  • Mali i kompaktan uređaj
  • Nizak nivo buke
  • Praćenje temperature pumpe
  • Sistemi se lako montiraju. Jednostavna montaža štedi vreme i puštanje u rad
  • Sistemi su takođe idealni za naknadnu ugradnju u kanalima za klimatizaciju i komorama za prečišćavanje (skruberima)
  • Mala potrošnja energije u kombinaciji sa izuzetno niskim zahtevima za održavanjem
Higijenski.

Koncept higijene sprovodi se biocidnim i hemijskim dezinfekcionim sredstvima. Samo se koristi demineralizovana voda. U vazduh koji se udiše ne dospevaju aditivi.

Sistemi ne sadrže porozne i komponente koje akumulišu vodu. Stajaća voda se efikasno eliminiše i kada se zaustavi, sistem se automatski prazni i proverava se u redovnim ciklusima u skladu sa VDI 6022.

U modelima LPS samo inertni materijali dolaze u kontakt sa vodom za ovlaživanje i zahvaljujući svojim svojstvima, materijali obezbeđuju higijenski bezbedno i besprekorno ovlaživanje – osnovni preduslov u klimatizaciji.

Očuvanje resursa.

HygroMatik-ovi adijabatski sistemi za ovlaživanje obezbeđuju visoku vlažnost i malu potrošnju energije. Zahvaljujući visokoj efikasnosti i preciznom regulisanju, sistemi obezbeđuju posebno efikasno korišćenje demineralizovane vode.

Vlaženje demineralizovanom vodom sprečava taloženje kamenca i garantuje male zahteve za održavanjem. HygroMatik sistemi znače brzu amortizaciju i dug radni vek korišćenjem komponenti visokog kvaliteta.

Sertifikovani.

LPS su u skladu sa nemačkim standardima VDI 6022, 3803 i DIN 1946, ekvivalentnim austrijskim i švajcarskim standardima i evropskim standardom DIN EN 13779.

Priznata nezavisna laboratorija za testiranje ispitala je i potvrdila usaglašenost sa Direktivama i priznatim savremenim tehnologijama (VDE Test Report 802300–3980–002 / 141937 za LPS). LPS je CE sertifikovan i ima sertifikat o higijenskoj usaglašenosi za klimatizaciju i bolnice.