Voda se raspršuje u veoma fine kapljice – aerosole. Kapljice uzimaju toplotu potrebnu za prelazak u parno stanje iz okolnog vazduha, tako da atomizacija ima adijabatski rashladni efekat na temperaturu prostorije. Za ovakvo vlaženje potrebno je izuzetno malo električne energije.

Sistem visokopritisnih mlaznica HPS

Adijabatski sistem sa visokopritisnim mlaznicama za vlaženje vazduha u sistemima za klimatizaciju. Koristi demineralizovanu vodu i odlikuje se visokom efikasnošću vlaženja.

Sistem niskopritisnih mlaznica LPS

Sistemi niskopritisnih mlaznica radi sa demineralizovanom vodom skoro bez ikakvog održavanja. Instalacija je jednostavna. Nizak nivo buke pri radu.

Sistem atomiziranja vode mlaznicama VN

Sistemi mlaznica za komprimovani vazduh za vlaženje vazduha u prostorijama.

Centrifugalni atomizeri DG

Centrifugalni atomizeri za ugradnju na tavanicu. Rade sa svežom vodom i vlaže u punom krugu (360°).